Những lưu ý khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

thu tuc cap so do lan dau

Khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, bên cạnh việc quan tâm, chú ý tới tính pháp lý của đất (có nằm trong quy hoạch của nhà nước hay không), hồ sơ, giấy tờ và các chi phí, thuế cần phải nộp cũng cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

Theo đó, những loại giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu sẽ bao gồm:

  • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).
  • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.
  • Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).
  • CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.
  • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có)

thu tuc cap so do lan dau

Để tránh việc phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian, việc chuẩn bị giấy tờ vô cùng quan trọng, khách hàng nên chuẩn bị chi tiết theo những loại giấy tờ chúng tôi đã ghi rõ như trên.

Các khoản Phí, thuế cần phải thực hiện

Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP.

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.

Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo

Lưu ý khác trong việc thực hiện thủ tục làm sổ đỏ

Các loại giấy tờ như chúng minh thư không được mờ số, phải trong thời hạn sử dụng theo quy định của nhà nước, các thông tin ghi trên giấy tờ phải rõ ràng, không được gạch xóa.

Theo: https://thanglongnumber1.vn/

0985 228 911